uTorrent – Bu programma diňe BitTirrent saytlardan mugut ýüklemek ( skaçat etmek ) üçin ulanylyan programma. Ina shu saytlardan www.bigtorrent.org www.torrentino.ru www.bigtorrens.com Programman ulanylşy aňsat, we internetden yokary tizlikde ýüklemage ( skaçat etmäge) ukyply programma. Programmaň mümkinçilikleri : -ýokary tizlikde ýüklemek ( skaçat etmek ) - ýüklap duran wagtynyz ýüklenip duran informasiýany pauza goýup ýada saklap bilersiňiz we islendik wagty yzyny ýüklemäge ukyply, adaty internetden ýükleýşiňizden tapawutlylykda kompýuterinizi öçürip ýakan ýagdaýyňyzda hem ýükläp duran informassiýaňyzyň yzyny ýüklemage dowam edip bilersiňiz. -ýükleýşiniň tizligini özüňizçe üýtgedip bilersiňiz! Skachat etmek u.n shu yere bas!

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir