men bir tapmacha yazayyn diydim ataly ogul mashynda baryarlar,awariya dushyarler,kakasy erbet yaralanyar we janyny beryar,ogly hem kellesine erbet urgy degyar,gurlap bilmeyar.onson olary hassahana akidyarler,hassahanada oglanyn palatasyna gelyar doktor we sheyle diyyar "Bu menin oglum" beyle zat bolup bilermi?hawa bolsa name uchin,yok bolsa name uchin?

Köneler, idealman tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir