Mexico da deniz petrolunun partlamasy(video)

Dowamy »

1416 4
Köneler, Laplandiya tarapyndan 14 years ago

Chumo.....

Salam hormatly agzalar bu men taze agza loh hem-de chumo! Aranyza kabul edersiniz diyip pikir edyan!

Dowamy »

1652 55
Köneler, Chumo tarapyndan 14 years ago

Talyplar hak.

şu saytdakylaryň naçe %-i talypka. we talyplaryň naçe %-i ekzaamenli öz guyjune okuwa girdika ?!!

Dowamy »

1520 10
Köneler, guest tarapyndan 14 years ago

Soygi

soygi name?talyplar oz pikirinizi yazyn.

Dowamy »

2327 94
Köneler, yaryjybumm tarapyndan 14 years ago

Pul = bagt my ?

salam talyplar.com yn agzalary,pul = bagt my yada yok ? şu soraga öz garayşynyzy yazmagynyzy sizden hayişt edyarin.

Dowamy »

2379 130
Köneler, dossantos tarapyndan 14 years ago

Maslahat berin

ey dostlar, dinlaň sözüm,
bir gözele düştü gözüm,
natjegimi bilemok özüm,
Maňa bir maslahat beriň.

yürek diyya ayt söýeniň,
hic zada degmez koyeniň,
otdan koynek bolar geyeniň,
dostlarym maňa maslahat beriň.

gozeliň boylary derek,
maňa diňe şol gerek,
şonsyz dunya...

Dowamy »

1915 36
Köneler, marocco tarapyndan 14 years ago

Anti - vzyatka

haram vzyatkany - asly nurdan Turkmen dovletimizden haysy yollar bilen ayyryp bolar ???

Dowamy »

1324 11
Köneler, CoolStudent tarapyndan 14 years ago

Adminstrasiya

Talypla.com yn Adminstrasiyasy gayrat edip yazylan hatlar yazylshy yaly gider yaly etmeginizi sizden haysht etyan. Uly harp bilen yazan zatlan bary kici bolup gidya.

Dowamy »

1060 0
Köneler, CoolStudent tarapyndan 14 years ago

Euroliga final,chempion atletico madrid


salam dostlar yene futbol tazeligi bn sizin garhsynyzda,ine yanja eurolig de atl.madrid bn fulham final dushushygyny oynadylar,onda ispaniyanyn atl.madridi 2 angliyanyn fulhamyny 1 yenmegi bashardy,oynun esasy 90 minuty 1 1 hasabynda den me denlikde gutardy,uzaltma wagtda,yagny uzalatma wagtyn ikinji yarymynyn gutarmagyna 4 minut galanda at...

Dowamy »

1294 3
Köneler, futbolchy tarapyndan 14 years ago

Görüni$ däl, pikir agramly

Äý bolýa-da, siziñkem dogrudyr-da özüñizçe. Prikolmyrat, sen käte öte geçýäñ, öñler bu saýtda hiç hili hapa sözler ýa da degi$meler düýbünden aýdylanokdy. Saýtyñ abraýy ony emele getiren agzalaryñ gyzyklanýan zatlary bilen göniden göni baglany$yklydyr. Eger ownuk zatlara kelle agyrtsalar, saýt ownukla$ar. "Prikol"myrat, saýtyñ dizaýny gowy bolmanso...

Dowamy »

2996 115
Köneler, Nokat tarapyndan 14 years ago

Mugallym bilen Okuwchynyn arasyndaky dini sapak 2

Ikinji sapak

Yslam Bizin dinimiz

Mugallym: gechen sapakda ybadatyn hemmesi sharigi bolmadyk yeke-tak Alla ucinligini bildik. indi bolsa, Alla tagala ucin bolsa ybadatymyzy biz haysy dinin ady bilen etyandigimizi bilelin!
Myrat: Bizin dinimiz - yslam dinidir.
Mugallym: Berekella myrat! Hazir me...

Dowamy »

1476 12
Köneler, GaraBatyr tarapyndan 14 years ago

Mugallym bilen Okuwchynyn arasyndaky dini sapak 2

Ikinji sapak

Yslam Bizin dinimiz

Mugallym: gechen sapakda ybadatyn hemmesi sharigi bolmadyk yeke-tak Alla ucinligini bildik. indi bolsa, Alla tagala ucin bolsa ybadatymyzy biz haysy dinin ady bilen etyandigimizi bilelin!
Myrat: Bizin dinimiz - yslam dinidir.
Mugallym: Berekella myrat! Hazir me...

Dowamy »

1161 0
Köneler, GaraBatyr tarapyndan 14 years ago

Pikir agramly.

Görüni$ däl

Dowamy »

1368 0
Köneler, Nokat tarapyndan 14 years ago

AWAZA MILLI SYYAHATLASHYK ZOLAGY.

talyplar awaza baryanyzmy?indi nesip bolsa awaza bet has bolmasa chelekenem bet.

Dowamy »

1123 0
Köneler, yaryjybumm tarapyndan 14 years ago

Dostlyk kubagy

talyplar futbol goryan bolsanyz dun dostluk kubagynda 1993-1994 arasynda oglanlar oynady ahal maryny 2:0 hasabynda utdy,ondan son ashgabadyn olimp kamandasy bilen balkan oynady olim komandasy balkany 2:1 hasabynda utdy. talyplar siz bu oyunlara nahili garayanyz.

Dowamy »

1833 53
Köneler, yaryjybumm tarapyndan 14 years ago

Sherray urshy

salam talyplar men russian cheboksar shaherinde okayan ,opjitde yashayan men bir sherray azerbeyjan gonshym bar men on bilen urshdym bizi bashga komnata gochurdiler ...talyplar ol pikir eder yaly dal sherray menema turkmen sherray ayyal-gyzlaryny gordim welin olary yuzune sylaymaly eken...sizdede bamy sholar yaly wakalar?

Dowamy »

1555 10
Köneler, 23762 tarapyndan 14 years ago

Haýyşt!!!

Salam Talyplar.comyň agzalary.Birhili gormeseňizä meniň sizden yene bir hayyşdym bar.Maňa "Menekse ile Halil" serialdaky Toygar Isiklinyň "Ninni"atly aýdymy gerek.Ýöne fasebook,youtubedaky adresleri bermäň,sebäbi ol saýtlary meniň kompum ibaly açanok,açsada haýal.Maňa mp3 gerekdir.Menä indi bir hepdeden bäri bizar boldum şol aýdymy gözläp.Aýdymyň m...

Dowamy »

1643 16
Köneler, TMGozeli tarapyndan 14 years ago

Telefonlar

Haysy telefon in bet telefon???

Dowamy »

1713 5
Köneler, Belarus tarapyndan 14 years ago

Yoptyyy diydiryan suratlar!

gaty gyzykly

Dowamy »

4623 65
Köneler, prikolmyrat tarapyndan 14 years ago

Sizing garayşyngyz

magtymguly şahyryň begler diýen goşgusynda:
ölçelen yrsgalyň,sanalan demiň..-diýen setirleri bar.diýmek adamyň her gezek aljak demi-de sanalgy bolsa onda,sojap alynan ýa bolmasa ýadamakdan bolsun,aglaýan vagty bolsun tiz-tiz alynan dem hem ömrüň gysgalmagyna getirýämi?

Dowamy »

1829 33
Köneler, chetobaly tarapyndan 14 years ago