Elektra enjam ýok ýerinde telefon batareýaña nähili zarýad bermeli

Elektra enjam ýok ýerinde telefon batareýaña nähili zarýad bermeli ony bilmek üçin söýgüli Hazynaly.Com saýtymyzdan bilmek mümkim...
altynyigit
  • 30
  • 347
  • 09/01/2018 10:52
  • 1 minutda oka

soho

1 hepde ozal

Bular yaly mowzuk achsanam bolyamy

Mogamed

1 hepde ozal

Hazynala girip gorduk welin bosh zat tolko surat bar eken sonam reclama

altynyigit

1 hepde ozal

Indi goyulupdyr yazgysy

Kerwenli

1 hepde ozal

Indem goýulmandyr, adamlary allap ýörmäňsene beýdip

Lunluchi

1 hepde ozal

Mogamed, seniñ özüñ altynyigit'e òwretsene..
Birniñ zähmet çekip eden zadyna bosh diÿmek gaty añsat!

Mogamed

1 hepde ozal

@Lunluchi.
Yokardaky yazylan yere girip gordum ichi bosh eken dine surat dur. Shona bosh diyaydim mena. Onung zahmetine hich zat diyemok.

altynyigit

1 hepde ozal

Indi girip goray yazgysy yazylandyr dine surat daldir

altynyigit

1 hepde ozal

Indi girip goray yazgysy yazylandyr dine surat daldir

Mogamed

1 hepde ozal

A yoga hich zat suratyng yokarsynda ashagynda mengzaesh reclama bar

altynyigit

1 hepde ozal

Suratyn ashagynda yazykly dur

Mogamed

1 hepde ozal

Howa bar eken. Yalan gerekmejek zatlary yone wagtyny gidirip yormede peydaly ish etsen natya

Mogamed

1 hepde ozal

Howa bar eken. Yalan gerekmejek zatlary yone wagtyny gidirip yormede peydaly ish etsen natya

Mogamed

1 hepde ozal

Howa bar eken. Yalan gerekmejek zatlary yone wagtyny gidirip yormede peydaly ish etsen natya

altynyigit

1 hepde ozal

Sheylemi yone men edemokda ol ishleri sen mana ayda bolmasa oz etyan peydaly ishlenden senka gora peydaly ish edeyli

Mogamed

1 hepde ozal

Onda senin etyan ishlen peydalyda. Elektra enjam yok yerinde nirden zaryad kopeltjek.
Kellane gurchuk girdimi ya. Name professor boljak bolyamym tok yok yerden nadip tok berjek ya kellandeki gurjuk elektik togunyny ishleyami ishleyami?

Lunluchi

1 hepde ozal

Boldy edäÿiño

altynyigit

1 hepde ozal

Men edemok diyyan ol ishleri birlenji barlap gor sheyle etde gunu ashagynda goyda eger bolmasa shonda ayt

Enkam

1 hepde ozal

Bolýa näme bolman tvde görüpdim menä. Bolmajak zat ýok ylym ösýä. Häzirki wagta ylym ösdi, ýöne geljekde uly üstünlikler garaşýar. Adamyñ añy 100% ösen wagtynda hemme zada gözüniñ görejini gymyldadan wagty hereket etdirip bilýä, emma oña çenli wagt gerek häzir adamyñ añy možt 5, 6% ösdi diýeli ol ösüşini togtadanok bolup biljek zat...

altynyigit

1 hepde ozal

Kimiñ añy ossede Mogamed-iñ añy ösmandir

Enkam

1 hepde ozal

:D

Mogamed

1 hepde ozal

@altynyigit (jenap professor)
Gorkunch duysh gordungmi.sen ylmyng ańyrsyna yetipsing yaly. añyng chur depede oytyan

Mogamed

1 hepde ozal

Gurchuklaryn oyandymy

Mogamed

1 hepde ozal

@Enkam
Dishjagazlaryn nirde gorkezaymeliding

Enkam

1 hepde ozal

@Mogamed, hiç düşünmedim

altynyigit

1 hepde ozal

Mogamed-iñ ömri düşniksiz

Mogamed

1 hepde ozal

Altynyigit
Sen we sening mashgalang omri dushnuksiz

altynyigit

1 hepde ozal

Haa sheylemi men mashgalamyn beylediginden ozumem habarsyz

Mogamed

1 hepde ozal

Mogamed

1 hepde ozal

Enkam

5 gün ozal

Goýuñ diñe gadryñyzy gaçyrýañyz. Meniñka aýtmak...