"REUTERS" habar gullugynyň habaryna görä Merkezi Amerikada "Ýota" tropiki tupanyndan ejir çekenleriň sany 40-dan geçdi.
Howa stansiýalarynyň köpüsinde Kolumbiýanyň demirgazygyndan Meksikanyň günortasyna çenli köp sanly süýşmä we suw joşmagyna sebäp bolan ýagyş hasaba alyndy.
Gondurasyň häkimiýetleri 14 adamyň ölendigini habar berdiler.
Nikaraguada, "ýotanyň", meteorologiki gözegçilikleriň barşynda taryhdaky iň güýçli tropiki siklon bolandygy ykrar edildi, ýurduň häkimiýetleri mundan iki gün öň ölenleriň sanynyň 18-siniň hasaba alnandygyny habar berdiler, halas ediş işleri dowam edýär, pidalaryň sany artyp biler.

Täzelikler, yashalym tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir