Saña bagyslanan gazalym uçin,
Ozumi bagtly saydym, sowdugim.
Mahir-muhabbetden doly kesbiñde,
Perisde barlygyna uydum, sowdugim.

Josa getirip sen, sahyr ylhamyn,
Sende gordum muñ bir derdiñ melhemin,
Bu omrume bolarmysyñ hemdemim?!
"Humarala" sazyñ ozi, sowdugim.

Gozum gozleriñe dusen halatym,
Ay gyz, ynan, walla, seni haladym,
Pelpelledi Gokde gowun ganatym,
Peri-peyker, guba gazym, sowdugim.

Indi gowun her gun seni gozleyar,
Hyyalymda saçlaryñy çozleyar,
Ynan, dilber, gowun sen diyip sozleyar,
Rugsatmydyr soysem oziñ, sowdugim.

Oykeleme, gowun etme, sahyrdan,
Aydanlary enayy dal jahyldan,
Garrapdyr, soz açyar Zohre-Tahyrdan,
Dasda daldir mahal yazyñ, sowdugim.

A.ÇURIYEW

Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir