ŞAZADA MUSTAPANYÑ ÖMRI WE ÖLÜMI 

Şazada Mustapanyñ ölümi osmanly (türkmen) taryhynyñ iñ gynançly wakalarynyñ biridir. Adamkärçilikli häsiýeti, edermenligi we gözsüz batyrlygy bilen tagtyñ birinji talaşgäri hökmünde öñe saýlanan şazada Mustapa özüniñ pajygaly ölüminden bäri taryhçylaryñ dilinden düşmän gelýär. Ýogsa-da, ol tagta çykan bolsa osmanly taryhy başgaça bolup bilermidi? Osmanly döwleti taryhynyñ iñ güýçli döwründe döwletiñ biline palta uran ol ilkinji ädim şazada Mustapanyñ ölümi bilen başlandymyka? Biz bu makalamyzda şazadany ýakyndan tanamaga synanşalyñ we wakalara öñ seredilmedik penjirelerden garap göreliñ. 

Dowamyny www.kitapcy.ga saýtynda aşakdaky linkden okap bilersiñiz:

http://www.kitapcy.ga/news/sazada_mustapanyn_omri_we_olumi/2020-04-04-11123

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir