TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ SAMSA ÇAWUŞ

"Gurulyş. Osman" teleserialynda egnine böri kelleli möjek derisi aýlanan pişge murtly daýaw pyýada köpleriñ ünsüni çeken bolsa gerek. Ärtogrul Gazynyñ ýakyn dosty bolan bu edermen türkmen ýigidiniñ ady Samsa çawuş bolup, ol Ärtogrul beg aradan çykansoñam, esli ýyllap Osman Gazydyr onuñ ogly Orhan Gaza wepaly gulluk edipdir. Ady geçen teleserialda Samsa çawuşyñ obrazyny Ysmaýyl Hakky Ürün, "Direliş. Ärtogrul" teleserialynda bolsa Melih Özdogan janlandyrýar. Ýöne "Direliş. Ärtogrulyñ" 101-nji bölüminde Samsa alp Titan tarapyndan öldürilýär.

■ Samsa çawuş kim bolupdyr?

Makalanyñ dowamyny kitapçy.ga saýtynda aşakdaky görkezilen linkden okap bilersiñiz:

http://www.kitapcy.ga/news/samsa_cawus/2020-03-13-10766

Edebiýat, wagt tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir