ZEMIN LÄLESI / goşgular

Aşyrguly Baýryýewiñ goşgularynyñ many özeni tebigat bilen adamzadyñ arasyndaky müdimi sazlaşyk, öz nesliniñ geçmişi hem şu güni hakyndaky şahyrana oýlanmalardan ybarat. Awtoryñ özboluşly owaza, täsirli meñzetmelere, pähimli pikirlere baý watan, il-gün, söýgi baradaky şygyrlary okyjylaryñ göwnünden turar diýip tama edýäris.

I. DURMUŞ DOWAM EDÝÄR BUGDAÝA GÖRÄ...

http://www.kitapcy.ga/news/durmus_dowam_edyar_bugdaya_gora_gosgular/2020-02-08-10447

II. BOŞLUK ÝOK ÝER BILEN ASMAN ARADA...

http://www.kitapcy.ga/news/bosluk_yok_yer_bilen_asman_arada_gosgular/2020-02-08-10448

III. SAÑA SÖÝGIM ÇYKÝAR ÖMRÜÑ ÇÄGINDEN...

http://www.kitapcy.ga/news/sana_soygim_cykyar_omrun_caginden_gosgular/2020-02-08-10449

Edebiýat, wagt tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir