Salam Hormatly Talyplar.Com bloggerleri! Men sizleri ajayyp sayta agza bolmagy teklip etyarin!
Bu saytda siz gyzykly mowzuklary okap, olara haladym halamdym, teswirlere plus minus goymagynyz mumkin!
Su pursatdan peydalanym saytda tazelikler gecirilyanini hem aydyp gecmeki.
Saytymyzň Ertir.Com - Türkmenistanyň iň uly internet poratly saýtynyň şygaryna geçirildi! Ýagny Betinden hem gytyndan!

Nesip bolsa saýtymyzyň görnüşi hem Ertir.Com saýtyna meňzediler!

Siz häziriň özünde saýta agza bolup, derejeleriňizi ýokarlandrysaňyz, soň size hiç-hili limitler päsgel berjedäldir :)

Hormat Bilen Pälwan Akmyradow [ZET-PRO2003]

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir