Kate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy

uyshuship bir yere ilen calany
dabe gora owenmishler oleni:
-yatan yeri yagty bolsun pahyryn,
ahyretde hemra bolsun imany

arman yone tapylgysyz yigitdi
hic bilmezdi ilin hakyn iymani
dayysy dogany yegen yennesi
dabe gora owenmishler hemmesi

yasa gelen garryja bir yashulyn
yeke ozi galanmyshyn seretse
onson bu-da owenmishin ozuce: "ogrujady,ogrujady,neresse..."

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir