Salam doslar gowmysyñyz
Ilki bilen sizden maslahat soraýyn diýdim. Meniñ bir soyyan gyzym bar. Olam meni soýýàr. Biz imo messenjerinde tanysdyk. Tanysanymyza 1aý boldy. Men ony eýdip - beýdip duśuśyga teklip etdim. Soyyan gyzym bilen ilkinji sapar duśuśyp görüśümdà. Özümem birinji sapar gyz bilen siwdaniýa çykyp görüśüm. Nàhili hereketler etsem bolar. Men ony ogsajak bolyan. Olam ogsatmana razy garaz name etsemem razyda. Indi nahili hereket edip ogśasam bolarka.
Gyzyñ ýadyndan çykmaz ýaly hereket etmelida
Doslar sizin maslahatyñyza garaśýaryn

Bellik dine maslahat yazmagynyzy hayyst edyarin.

Teswir yazyp bilmeyanler
+99364177934

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir