Oñ bir kolhozyñ baslygy yygnakcy eken gunde isden son agsam 11 lere cenli yygnak edyan eken. Bir gun Seyle yygnaklan biri gidip dur. Gun tertibinde hem 10-12 sorag dagy barmysyn
Sagat 11 boluberende 1 gelin
-baslyk meni goybersen gidayjek cagamy gonsyma goyup gaytdym.
Baslyk hem - bolya sen gidiber diyyar
10 minutdan yene bir gelin
-baslyk menem goyberayinda Menem cagamy ayal doganyma goyup gaytdym.
Baslyk - bolya gidiber senem diyyar
Yene 5 minutdan bir gelin
-Baslyk menem goyberayiñda diyyar
Baslyk:
-Entek yygnak gutaranok ahyry senn nira baryañ sen cagan yoga diyyar
Gelin:
- Hay sizin yygnagnyzam basynyzy iysin gunde gunde beydip 11-12 a cenli yygnak etseniz men omurem cagam bolmaz. 😂
••••••••
Eger soygini bilmeyan bir kisa soygiñ namedigni dusundirmek ucin sarp edilyan energiya bir gyza futboldaky offsaydy dusundirmage sarp edilyan energiya deñdir. 😁
••••••••
Oñem bir poyuza munup gormedik yasuly Tejenden Asgabada gidyan poyuza munupdir. Kupede yokarda yerlesipdir. Poyuz yolda stansiyalan birinde duranda yasuly hem dusup naharhana girip gowy naharlanypdyr. Elbetde yasuly koprak eglenendirda. Onun baryan poyuzy gidipdirde yerine Asgabat Mary poyuzy gelip durupdur. Yasuly hem naharhanadan cykyp wagona munup kupa giripdirde yokary galypdyr bir gorse asakda bir oglan otyr. Inim sen hacan mundun how ya senem Asgabadamy diyse yok yasuly mena Mara baryan diypdir.
Yasuly: Bayba tehnikan beyle osaysini yokarsy Asgabada gidyan bolsa asagam mara gidyan ekenow diya

Täzelikler, Rakuten tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir