www.kitapcy.ga edebi-çeper we taryh saýtynda eserlerini özi agza bolup ýa-da saýtyñ öz adminstrasiýasyna ugratmak arkaly çykyş edýän ýazyjy-şahyrlar öz durmuş we döredijilik ýollary bilen okyjylaryny ýakyndan tanyşdyrmak isleýän bolsalar, onda saýtyñ baş sahypasynda görkezilen elektron poçta terjimehallaryny we fotosuratlaryny iberip bilerler.

1). Terjimehal gysga, anyk we manyly bolmaly (öý salgysy, tel.belgisi we ş.m. şahsy maglumatlary ýazmagyñ geregi ýok).
2). Fotosurat portret görnüşinde we gazet-žurnallar üçin talap edilýän görnüşde bolmaly (köpçülikde düşülen görnüşde bolmaly däl).

@Kitapçylar.

Täzelikler, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir