Mugallyma (ayal) ekzamen wagtynda okuwcysyna (oglan) sorag berip, olaryn yekejesinde yalnysaysa 2-lik goyjakdygyny aydypdyr. Olar: - Name zat mende 2 sany, sygyrda bolsa 4? -Ayak -Sen balagyn icinde bar, mende yok? -Jübi -Name zat girende gatyja we rozovy renkde, chykanda yumshak we yelmeshyar? -Sakych -Name zady erkekler dik duran yerinde, ayallar oturan yerinde, itler 3 ayakda etyarler? -Salam berip elini uzadanda -Sho zat Inlischede 4 harp. F b.n bashlaya K b.n gutarya. Sho zadyn bolmasa ishiñi eliñ b.n bitirmeli? -Fork (vilka) -Sho zat hemme erkeklerde bar. Kabirnde uzyn, kabirinde gysga. Öylenenden son ony ayalyna beryar -Familia -Haysy organyn sünki yok. Köp myshsalary, vena damarlary bar. Söygi b.n zanimatsa etmage kömek etyar -Yurek Mugallym okuwca "bir soragada dogry jogap bermedin. Otur ikilik" diyip, ona 2-lik goyupdyr. Sizin pikirinizce soraglaryn dogry jogaplary name?

+9936417794

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir