Kerkili agzalarymyzdan barmy
Ba bolsa habarlasyñ
+99364290174

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir