Yene bir gezek salam talyplar. com agzalary. Sizin aranyza arzuwdy. Mana komek dostum
uly minnetdarlyk.

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir