Watanymdan, bolsam sürgün,
Dogduk yerden göçen aglar,
Sayrak dilden galsam bir gün
Ejeñ Aglar, Ejeñ Aglar...

Ken-de pikirim sür-se höküm,
Yzasyny çeken aglar,
Emma saña çümse tiken,
Ejeñ Aglar, Ejeñ Aglar.

Ýeñsesiziñ yollañ kyny,
Agyr yoly geçen aglar.
Ýeñen biri, yeñlen biri
Emma yene Ejeñ aglar,

Wadasyndan dönse ol gyz,
Gözýaşyny içen aglar,
Oglum yandy diyip ogryn,
Ejeñ aglar, Ejeñ aglar.

Meni bir gün yer yuwudar,
Yaşy elliden geçen aglar,
Kyrkymdan soñ yarym gunden
Ejem aglar, ejem aglar......

Hormatly talyplar ejeñiziñ gadryny yitirmañkäñiz biliñ çunki olar bu dunya myhmandyr Haçanda olar bu dunyani terk ederler welin bizler olaryñ gadryny bileris
Yasasyn eje Yasasyn eje

Perhat Sabirow

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir