1) Braziliýanyñ Rio-de-Žaneýro şäherinde ýasalan arçalaryñ boýy 76 metr bolup, olar dünýäde iñ uly arça hasaplanýar.

2) Ilkinji täze ýyl arçasyny bezemek däbi XII asyryñ başyna degişlidir.Şol döwürde adamlar kesilen arçany reñkli kagyzlar, almalar, kökeler hem-de gant bölejikleri bilen bezäpdirler.

3) Aýnadan ilkinji arça bezegleri XVI asyrda Saksoniýada ýasalypdyr.

4) Täze ýyl dabarasyny 1-nji ýanwarda bezemek Russiýada Pýotr I-niň karary bilen döredilipdir. Şondan öñ aýratyn hukukly adamlar bu baýramy 1-nji martda bellese, dindarlar 1-nji sentýabrda belläpdirler.

5) Demirgazyk Amerikanyň Arktika kenarynda ýaşaýan eskimos halky Täze ýyly ilkinji gar ýagan güni belleýär.

6) Nepalda hem Tailandda Täze ýyl aprel aýynda bellenilýär.

7) Ysraýylda Täze ýyl baýramy ýylda iki gezek- ýanwarda we sentýabrda bellenip geçilýär.

Taze yyl bayramlaryñyz gutly bolsun...TALYPLAR

PERHAT SABIROW

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir