Gozleg Soymek ucin resminama gerekmi, Nadip diysem... sozum yoga derekli, Bagt diyenim bosluk eken ullakan Gyz tapmadym gezip bilyan erkli. Yone kate yalnysh yaly garayas, Ahli zady alada edip garrayas, Soygi diyenin bosluk bolsa ullakan Onda nadip bir birege yarayas. Manyny ogurlap sozlem sozlerden, Ozumizi yokary sayyas olardan, Ejizmi ya seyle bagtly bolardan (Sesimiz cykyp durka kone guzerden) Munca yasap yitirdikmi bagtymyz Ya tapmadykmy gozlan zadymyz Yokmuka ya bagtly diyen adymyz...

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir